Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat onze informatie, legt persoonlijke gegevens en de verwerking van persoonlijke gegevens uit en voor welke doeleinden we uw persoonlijke gegevens verwerken. Het legt uw rechten uit, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en hoe lang ze worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze websites bezoekt (adaptive-automotive.com, armytrix-europe.com, armaspeedeurope.com, psmdynamic.eu, darwinpro-europe.com, csfrace-europe.com), een bestelling plaatst of contracten sluit.

Onze informatie

Adaptive Automotive BV
Parijsboulevard 205
6135 LJ Sittard
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0) 46 2021131
KvK-nummer: 62709062

adaptive-automotive.com, armytrix-europe.com, armaspeedeurope.com, psmdynamic.eu, darwinpro-europe.com, csfrace-europe.com
info@adaptive-automotive.com

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die informatie over u verschaffen die u direct of indirect identificeren.

Verwerking van persoonsgegevens

Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen we het verzamelen, opnemen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door het doorsturen, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: voor het bestelproces, zodat we contact met u kunnen opnemen, zodat we u kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten of producten, zodat we onze producten of diensten aan u kunnen leveren , om nieuwsbrieven te versturen als u daarvoor toestemming heeft gegeven, voor algemene of gerichte aanbiedingen en voor uw account op onze website. We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden.

We verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten te onderzoeken en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. We stellen geen profielen van u op en we nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om voor uw persoonsgegevens te zorgen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven als die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden te realiseren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Je hebt ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens we hebben verwerkt? Stuur een e-mail naar info@adaptive-automotive.com met een verzoek om toegang tot uw gegevens. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, irrelevant voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je het recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie betekent correctie, toevoeging, verwijdering of blokkering van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om de toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Stuur uw verzoek naar info@adaptive-automotive.com. Of neem telefonisch contact met ons op: +31 (0) 46 2021131. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek. Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonlijke gegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt of onrechtmatig worden verwerkt. We passen daarom alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om veilig met uw persoonsgegevens om te gaan. Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, gebruiken we een beveiligde internetverbinding, back-ups en versleuteling.

Opslag persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden. Als er wettelijke vereisten zijn voor de opslag, worden de persoonlijke gegevens niet langer opgeslagen dan wettelijk vereist.

Aerodynamics evolution
Denk je aan extra upgrades?

Armytrix PSM Dynamic Armaspeed CSF Radiators Niche Vossen USmag Rotiform Fuel Inspired Fondmetal FTP Motorsport TuningBox by Adaptive Automotive Akrapovič Fi Exhaust H&R Eventuri CarPro